חולץ זרוע פיטמן, מסיר זרועות PITMAN מרכבים חדשים ומשאיות קלות,יצרן: HANDY FORCE

רבין כלי עבודה וציוד טכני


חולץ זרוע פיטמן

חולץ זרוע פיטמן, מסיר זרועות PITMAN מרכבים חדשים ומשאיות קלות,יצרן: HANDY FORCE

חולץ זרוע פיטמן, מסיר זרועות PITMAN מרכבים חדשים ומשאיות קלות,יצרן: HANDY FORCE