תוף כבל מאריך 10 מטר כולל 4 שקעים ומפסק תרמי

רבין כלי עבודה וציוד טכני


כבל מאריך על תוף

תוף כבל מאריך 10 מטר כולל 4 שקעים ומפסק תרמי

תוף כבל מאריך 10 מטר כולל 4 שקעים ומפסק תרמי