בוקסה אוניברסלית, הינע ''3/8, תואמת את כל סוגי הברגים במידות 10-21 מילימטר, תוצרת ארצות הברית

רבין כלי עבודה וציוד טכני


בוקסה אוניברסלית

בוקסה אוניברסלית, הינע ''3/8, תואמת את כל סוגי הברגים במידות 10-21 מילימטר, תוצרת ארצות הברית

בוקסה אוניברסלית, הינע "3/8, תואמת את כל סוגי הברגים במידות 10-21 מילימטר, תוצרת ארצות הברית