מארז 12 בוקסות 8-19, הינע 3/8, יצרן: KING TOOLS

רבין כלי עבודה וציוד טכני