מארז 12 בוקסות 8-19, הינע 1/2, יצרן: KING TOOS

רבין כלי עבודה וציוד טכני