סט בוקסות אימפקט ''1/2 עמוקות, 16 יחידות מ-10 עד 32 מילימטר

רבין כלי עבודה וציוד טכני