סט בוקסות אימפקט ''3/4 עמוקות, 10 יחידות, מ-24 עד 46 מילימטר

רבין כלי עבודה וציוד טכני