סט בוקסות 12PT דרייב ''1/2 ארוך, מידות 10-22 מילימטר, יצרן: GS KING TOOLS

רבין כלי עבודה וציוד טכני


סט בוקסות 12PT דרייב "1/2 ארוך

סט בוקסות 12PT דרייב ''1/2 ארוך, מידות 10-22 מילימטר, יצרן: GS KING TOOLS

סט בוקסות 12PT דרייב "1/2 ארוך, מידות 10-22 מילימטר, יצרן: GS KING TOOLS