בוקסה לחיישן חמצן 22 מ"מ, 6 פינות

רבין כלי עבודה וציוד טכני


בוקסה לחיישן חמצן

בוקסה לחיישן חמצן 22 מ"מ, 6 פינות

בוקסה לחיישן חמצן 22 מ"מ