דיסק חיתוך פנאומטי מקצועי ''3

רבין כלי עבודה וציוד טכני