מרסס נפט מיכל אדום תוצרת : KLIPS

רבין כלי עבודה וציוד טכני