סט בוקסות לחליצת ברגים פגומים/שחוקים

רבין כלי עבודה וציוד טכני


חולץ ברגים פגומים

סט בוקסות לחליצת ברגים פגומים/שחוקים

סט חולץ ברגים פגומים, מידות 8-21 מ"מ