עגלת כלים למוסך, חזקה ויציבה עם נעילה מרכזית

רבין כלי עבודה וציוד טכני


עגלת כלים למוסך

עגלת כלים למוסך, חזקה ויציבה עם נעילה מרכזית

עגלת כלים למוסך