מספרי פח מקצועיות בזויות שונות, לחיתוך שמאלי (בצבע האדום), לחיתוך ימני (בצבע הירוק) ולחיתוך ישר (בצבע הצהוב).

רבין כלי עבודה וציוד טכני


מספרי פח

מספרי פח מקצועיות בזויות שונות, לחיתוך שמאלי (בצבע האדום), לחיתוך ימני (בצבע הירוק) ולחיתוך ישר (בצבע הצהוב).

מספרי פח מקצועיות בזויות שונות, לחיתוך שמאלי (בצבע האדום), לחיתוך ימני (בצבע הירוק) ולחיתוך ישר (בצבע הצהוב).