פטיש אויר מקצועי בעל הינע ''1/2 מומנט סגירה עד 600NM. בעל מימדיים פיזיים קומפקטיים לעבודה במקומות בעלי גישה מוגבלת.

רבין כלי עבודה וציוד טכני