נורת ביקורת (בדיקה) לרכב, לבדיקת מתח במעגלים.

רבין כלי עבודה וציוד טכני