מסילת תופסנים לבוקסות ''1/2

רבין כלי עבודה וציוד טכני