4 ידיות (קרוקודילים) לכבל התנעה

רבין כלי עבודה וציוד טכני