ערכה לפירוק נבה, יצרן:HANDY FORCE

רבין כלי עבודה וציוד טכני