מגש בוקסות לעגלת כלים למוסך

רבין כלי עבודה וציוד טכני